pi tygodni / five weeks

dwa tygodnie / two weeks

dwa dni / two days

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                All rights reserved  Kociokwik FCI